Nytt år, nye avgifter.

foto: RegjeringenMed det nye årets komme har den norske staten atter en gang økt avgiftene på alkohol. Frykt dog ikke - det vil knapt merkes på lommeboka, men noen "magiske" pris-grenser vil kunne brytes, noe man kanskje merker på sine favoritter.
Denne gang er økningen på hele 7% - en stor avgiftsøkning på et allerede høyt avgiftsbelagt produkt (alkohol).  Men vi snakker i det store og hele om få kroner (og øre) i reell økning perenhet. Dog - litt økning av prisene må altså påregnes. Avgiftsøkningen denne gang er av en slik størrelse at de langt fleste (alle?) importører ikke har marginer til å holde sine priser denne gang, og her skattlegges jo importøren av det alkoholhodige produkt direkte per produkt.

Vi i Gaia W&S har alltid bestrebet oss på å holde våre priser så lave som mulig . Vi har et genuint ønske om å tilby best mulig vin til best mulige priser. Selvsagt gjør også det at vi bor i et monopol-land, hvor konkurransen er svært skarp på pris, at vi også må forholde oss til at mange anser en "Soave for å være en Soave". All den tid vi kun ønsker å presentere de beste produkter "taper" vi jo i lengden på det, da vi i mange tilfeller må prise ned våre viner for å minske "gapet" prismessig mellom f.eks. Barbera og Soave fra Gaia W&S og andre importørers produkter i samme kategori - selv om vår innkjøpspris gjerne ligger høyere enn de andres. Men dette er jo vårt valg - kvalitet koster, og våre produkter er av de mer kostbare i innkjøp. Og så er det å håpe at forbrukerne merker forskjellen... Det er jo dere, dvs. kundene, som er vinnerne i så måte. Dog er en selvsagt konsekvens altså at våre marginer jevnt over er lave. Og våre marginer tåler i det store og hele ikke en 7% avgiftsøkning uten noen, hvor enn liten, grad av påvirkning. Det er dog viktig å notere seg at avgiftsendringen, på tross av dens store økning prosentuelt (7%), ikke får større konsekvenser enn at det på en flaske vin vil tilsi en økning på ca 3-5 kroner, på brennevin noe mer (følger alkoholgehalt). Og selvsagt mer merkbart på magnum/BIBs (mer alkohol per enhet).

Nyttårsønske: Vi håper Staten Norge ikke gir svenskene ytterligere salgsøkning på Systembolaget i årene som kommer. Det - og at de firedobler antallet tollere på Svinesund.
Om Vinmonopolet så kunne innse at det ville glede mange å gjøre mer tilgjengelig viner mange faktisk ønsker, f.eks. ved å stoppe den store nedbyggingen/begrensningen av butikkenes mulighet til å føre ekstra-viner fra BU etter disses eget ønske, og ved å ikke lenger ta imot BU-bestillinger via Kundesenteret). Og hva basislistede viner angår er det denne redaksjons uttalte ønske at Vinmonopolet snart presenterer noen anbud på viner som også inkluderer noen viner som folket faktisk vil drikke etter at de blir listeført... :o)

GODT NYTT ÅR!

Foto: Regjeringen.